Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Qarabağ Regional Mədəniyyət İdarəsi

Region haqqında
Mədəniyyət
|

Tərtər

MƏDƏNİYYƏT EVLƏRİ
T.Axundov adına Tərtər rayon Mədəniyyət evi
Direktor - Məmmədov Telman İbrahim oğlu
İşçilərin sayı - 10 nəfər
Tamaşaçı zalında oturacaq yerlərinin sayı - 400 
Yaranma tarixi-1960 Nəzdində fəaliyyət göstərən ansambllar və kurslar- "Tərtər" xalq kollektivi
Ünvan - Tərtər şəhəri, H.Əliyev prospekti 48
Tel: - 6-10-33

Hacıqərvənd kənd mədəniyyət evi
Direktor - Mirzəyeva Gövhər Heydər qızı
İşçilərin sayı - 5 nəfər
Tamaşaçı zalında oturacaq yerlərinin sayı - 200 nəfər 
Yaranma tarixi -1960
Ünvan - Tərtər rayonu Hacıqərvənd kəndi

Tərtər rayon Seydimli kənd mədəniyyət evi 
Direktor - Cavadova Nazilə Şahmar qızı
İşçilərin sayı - 5 nəfər
Tamaşaçı zalında oturacaq yerlərinin sayı - 200 nəfər 
Yaranma tarixi - 1961
Ünvan - Tərtər rayonu Seydimli kəndi

Tərtər rayon Qaradağlı kənd mədəniyyət evi
Direktor - Mehdiyev Arzu Qurban oğlu
İşçilərin sayı - 5 nəfər
Tamaşaçı zalında oturacaq yerlərinin sayı - 300 nəfər 
Yaranma tarixi -1960
Ünvan - Tərtər rayonu Qaradağlı kəndi

Tərtər rayon Xoruzlu kənd mədəniyyət evi
Direktor - Nəsirov Eynulla İsa oğlu
İşçilərin sayı - 5 nəfər
Tamaşaçı zalında oturacaq yerlərinin sayı - 200 nəfər 
Yaranma tarixi -1960
Ünvan - Tərtər rayonu Xoruzlu kəndi

Tərtər rayon Dəmirçilər kənd mədəniyyət evi
Direktor - Bəylərova Yəman Musa qızı
İşçilərin sayı - 5 nəfər
Tamaşaçı zalında oturacaq yerlərinin sayı - 400 nəfər 
Yaranma tarixi - 1960
Ünvan - Tərtər rayonu Ağkənd kəndi

Tərtər rayon Bəyim Sarov kənd mədəniyyət evi 
Direktor - Bəşirov Cəmşid Həsən oğlu
İşçilərin sayı - 5 nəfər
Tamaşaçı zalında oturacaq yerlərinin sayı - 300 nəfər 
Yaranma tarixi - 1951
Ünvan - Tərtər rayonu Bəyim Sarov kəndi

Tərtər rayon Buruc kənd mədəniyyət evi
Direktor - Kərimova Yeganə Rəhim oğlu
İşçilərin sayı - 5 nəfər 
Tamaşaçı zalında oturacaq yerlərinin sayı - 200 nəfər 
Yaranma tarixi - 1960
Ünvan - Tərtər rayonu Buruc kəndi

Tərtər rayon Azadqaraqoyunlu kənd mədəniyyət evi 
Direktor - İsmayılova Xuraman Sarı qızı
İşçilərin sayı - 5 nəfər
Tamaşaçı zalında oturacaq yerlərinin sayı - 400 nəfər 
Yaranma tarixi - 1960
Ünvan - Tərtər rayonu Azad Qaraqoyunlu kəndi

Tərtər rayon Qarağacı kənd mədəniyyət evi
Direktor - Quluyeva Nüşabə Əhməd qızı
İşçilərin sayı - 5 nəfər
Tamaşaçı zalında oturacaq yerlərinin sayı - 200 nəfər 
Yaranma tarixi - 1960
Ünvan - Tərtər rayonu Qaraağacı kəndi

Tərtər rayon Soyulan kənd mədəniyyət evi
Direktor - İsmayılova Səbiyyə Soltan qızı
İşçilərin sayı - 5 nəfər 
Tamaşaçı zalında oturacaq yerlərinin sayı - 200 nəfər 
Yaranma tarixi -1960
Ünvan - Tərtər rayonu Soyulan kəndi

Tərtər rayon Evoğlu kənd mədəniyyət evi
Direktor - Bayramova Humay Vaqif qızı
İşçilərin sayı - 5 nəfər
Tamaşaçı zalında oturacaq yerlərinin sayı - 200 nəfər
Yaranma tarixi - 1960
Ünvan - Tərtər rayonu Evoğlu kəndi

Tərtər rayon İsmayılbəyli kənd mədəniyyət evi
Direktor - Paşayeva Azadə Yusif qızı
İşçilərin sayı - 5 nəfər
Tamaşaçı zalında oturacaq yerlərinin sayı - 250 nəfər 
Yaranma tarixi - 1970
Ünvan - Tərtər rayonu İsmayılbəyli kəndi

Tərtər rayon Qapanlı kənd mədəniyyət evi
Müdir - Kazımova Mehriban Vahid qızı
İşçilərin sayı - 5 nəfər
Tamaşaçı zalında oturacaq yerlərinin sayı - 200 nəfər 
Yaranma tarixi - 1960
Ünvan - Tərtər rayonu Qapanlı kəndi

Tərtər rayon Əksipara kəndi
Direktor - İbrahimova Vəfa Yusif qızı
İşçilərin sayı - 5 nəfər
Tamaşaçı zalında oturacaq yerlərinin sayı - 200 nəfər 
Yaranma tarixi - 1990
Ünvan - Tərtər rayonu Əksipara kəndi

Tərtər rayon Umudlu kənd mədəniyyət evi
Müdir - Manafova Flora Soltan qızı
İşçilərin sayı - 5 nəfər
Tamaşaçı zalında oturacaq yerlərinin sayı - 200 nəfər
Yaranma tarixi - 1990
Ünvan - Tərtər şəhəri, E.Hüseynov köçəsi

Tərtər rayon Mamırlı kənd mədəniyyət evi
Direktor - Məmmədova Şəfəq Bəylər qızı
İşçilərin sayı - 5 nəfər
Tamaşaçı zalında oturacaq yerlərinin sayı - 200 nəfər 
Yaranma tarixi - 1960
Ünvan - Tərtər rayonu Mamırlı kəndi

Borsunlu kənd klubu
Direktor - İsmayılova Nəhayət Əhməd qızı
İşçilərin sayı - 3 nəfər
Tamaşaçı zalında oturacaq yerlərinin sayı - 100 nəfər 
Yaranma tarixi - 1970
Ünvan - Tərtər rayonu Borsunlu kəndi

Cəmilli kənd klubu
Direktor - Bəylərova Səriyyə Musa qızı
İşçilərin sayı - 3 nəfər
Tamaşaçı zalında oturacaq yerlərinin sayı - 80 nəfər
Yaranma tarixi - 1960
Ünvan - Tərtər rayonu Cəmilli kəndi

Rəcəbbəyli kənd klubu
Direktor - Əliyeva Xatirə Usub qızı
İşçilərin sayı - 3 nəfər
Tamaşaçı zalında oturacaq yerlərinin sayı - 80 nəfər
Yaranma tarixi - 1970
Ünvan - Tərtər rayonu Rəcəbbəyli kəndi

Bəyimsarov kənd klubu
Direktor - Nəcəfov Nəcəf Hüseyn oğlu
İşçilərin sayı - 3 nəfər
Tamaşaçı zalında oturacaq yerlərinin sayı - 80 nəfər 
Yaranma tarixi- 1970
Ünvan - Tərtər rayonu Bəyimsarov kəndi

Zolgəran kənd klubu
Direktor - Şərifova İfadə Tofiq qızı
İşçilərin sayı - 3 nəfər
Tamaşaçı zalında oturacaq yerlərinin sayı - 80 nəfər 
Yaranma tarixi - 1960
Ünvan - Tərtər rayonu Zolgəran kəndi

Hüsənli kənd klubu
Direktor - Məmmədova Svetlana Əli qızı
İşçilərin sayı - 3 nəfər
Tamaşaçı zalında oturacaq yerlərinin sayı - 100 nəfər 
Yaranma tarixi - 1960
Ünvan - Tərtər rayonu Hüsənli kəndi

Sarıcalı №-2 kənd klubu
Müdir - Həsənova Xəzəngül Süleyman qızı 
İşçilərin sayı - 3 nəfər
Tamaşaçı zalında oturacaq yerlərinin sayı - 100 nəfər 
Yaranma tarixi - 1992
Ünvan - Tərtər rayonu Sarıcalı-2 kəndi

Ələsgərli kənd klubu
Direktor - Məmmədova Mədinə Göyüş qızı
İşçilərin sayı - 3 nəfər
Tamaşaçı zalında oturacaq yerlərinin sayı - 150 nəfər 
Yaranma tarixi - 1970
Ünvan - Tərtər rayonu Ələsgərli kəndi

Sarıcalı kənd klubu 
Direktor - Şirinov Ramiz Məhəmmədəli oğlu
İşçilərin sayı - 3 nəfər
Tamaşaçı zalında oturacaq yerlərinin sayı - 100 nəfər
Yaranma tarixi - 1970
Ünvan - Tərtər rayonu Sarıcalı kəndi

Sarov kənd klubu 
Direktor - Nəcəfova Gülçöhrə Xanlar qızı
İşçilərin sayı - 3 nəfər
Tamaşaçı zalında oturacaq yerlərinin sayı - 100 nəfər 
Yaranma tarixi - 1965
Ünvan - Tərtər rayonu Sarov kəndi

Səhləbad kənd klubu
Müdir - İsmayılova Məryəm Qaçay qızı
İşçilərin sayı - 3 nəfər
Tamaşaçı zalında oturacaq yerlərinin sayı - 80 nəfər 
Yaranma tarixi - 1962
Ünvan - Tərtər rayonu Səhləbad kəndi

Hüləbətli kənd klubu
Direktor - Məmmədova Mənsurə Mustafa qızı
İşçilərin sayı - 3 nəfər
Tamaşaçı zalında oturacaq yerlərinin sayı - 100 nəfər
Yaranma tarixi - 1970
Ünvan - Tərtər rayonu Hüləbətli kəndi

KİTABXANALAR
Mərkəzi kitabxana
Müdiri - Əliyeva Şəlalə İsmayıl qızı 
İşçilərin sayı - 3
Fəaliyyətə başladığı tarix - 1980
Oxucu sayı (ötən il)- 2300
Kitab fondu - 16182
Kirill əlifbası ilə -7763
Latın əlifbası ilə - 8419
Oxucu zalının tutumu - 25
Kitab verilişi (sayı) - 18066
Ünvan - Tərtər şəhəri H.Əliyev prospekti 48 
Tel: (022)236-20-92

Uşaq kitabxanası 
Müdiri - Həsənova Almaz Teymur qızı 
İşçilərin sayı - 5
Fəaliyyətə başladığı tarix - 1982
Oxucu sayı (ötən il)- 1161
Kitab fondu - 6853
Kirill əlifbası ilə - 2630
Latın əlifbası ilə - 3341
Kitab verilişi (sayı) - 7685
Ünvan - Tərtər şəhəri, H.Əliyev prospekti 48
Tel: (022)236-20-92

Şəhər Gənclər kitabxanası 
Müdiri - Səmədova Gülbəniz Zülfi qızı 
İşçilərin sayı - 3
Fəaliyyətə başladığı tarix - 1990
Oxucu sayı (ötən il)- 1058
Kitab fondu - 5452
Kirill əlifbası ilə - 1905
Latın əlifbası ilə - 2325
Kitab verilişi (sayı) - 5560
Ünvan - Tərtər şəhəri, H.Əliyev prospekti 48

Sarov kənd filial kitabxanası
Müdiri - Babayeva Əfruz Həbib qızı 
İşçilərin sayı - 3
Fəaliyyətə başladığı tarix - 1951
Oxucu sayı (ötən il)- 751
Kitab fondu - 4052
Kiril əlifbası ilə - 2222
Latın əlifbası ilə - 1076
Kitab verilişi (sayı) - 8074
Ünvan - Sarov kəndi 
Tel: (022)237-12-22

Kovdadıq Kənd filial kitabxanası
Müdiri - Hümbətova Şəhla Bayram qızı 
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix - 1957
Oxucu sayı (ötən il)- 223
Kitab fondu - 5691
Kirill əlifbası ilə - 4194
Latın əlifbası ilə - 997
Kitab verilişi (sayı) - 5600
Ünvan - Kovdadıq Kəndi

Hacıqərvənd Kənd filial kitabxanası
Müdiri - Mehdiyeva Mətanət Muxtar qızı 
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix - 1954
Oxucu sayı (ötən il)- 397
Kitab fondu - 3718
Kirill əlifbası ilə - 2227
Latın əlifbası ilə - 989
Kitab verilişi (sayı) -4009
Ünvan - Hacıqərvənd kəndi

Borsunlu Kənd filial kitabxanası
Müdiri - Mehdiyeva Ədilə Ədil qızı 
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix - 1960
Oxucu sayı (ötən il)- 351
Kitab fondu - 3384
Kirill əlifbası ilə - 1922
Latın əlifbası ilə - 911
Kitab verilişi (sayı) - 3400
Ünvan - Borsunlu kəndi

5 saylı Bəyimsarov kənd filial kitabxanası
Müdiri- Quliyev Bayram Abbas oğ
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix-1958
Oxucu sayı- (ötən il) -350
Kitab fondu - 3250
Kril əlifbası ilə -1881
Latın əlifbası ilə - 989
Kitab verilişi (say)-3360
Ünvan - Bəyimsarov kəndi

Tel:- (022)237-14-15
6 saylı Bəyimsarov kənd filial kitabxanası
Müdiri- Albabayev Yavər Hüseyin oğlu
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1960
Oxucu sayı- (ötən il) - 295
Kitab fondu - 3206
Kril əlifbası ilə - 2008
Latın əlifbası ilə -998
Kitab verlişi (say)-3354
Ünvan - Bəyimsarov kəndi
Tel:- (022)237-14-81

İsmayılbəyli kənd filial kitabxanası
Müdiri- Alıyeva Könül Qaçay qızı
İşçilərin sayı - 3
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1959
Oxucu sayı- (ötən il) - 745
Kitab fondu -4861
Kiril əlifbası ilə - 3643
Latın əlifbası ilə - 1174
Kitab verilişi (say)- 6806
Ünvan - İsmayılbəyli kəndi 
Tel:- 050 -567-92-03

Evoğlu kənd filial kitabxanası
Müdiri- Quluyeva Fəridə Balaca qızı
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1966
Oxucu sayı- (ötən il) - 509
Kitab fondu- 4258
Kiril əlifbası ilə - 2904
Latın əlifbası ilə - 1014
Kitab verlişi (say)- 4303
Ünvan - Evoğlu kəndi

Ağkənd filial kitabxanası
Müdiri - Aydınova Svetlana Soltan
İşçilərin sayı - 3
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1963
Oxucu sayı- (ötən il) - 750
Kitab fondu- 4506
Kiril əlifbası ilə - 3062
Latın əlifbası ilə - 975
Kitab verlişi (say)- 4600
Ünvan - Ağ kənd

Seydimli kənd filial kitabxanası
Müdiri- Əsədova Aybəniz Allahverdi qızı
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1949
Oxucu sayı- (ötən il) - 385
Kitab fondu - 2693
Kiril əlifbası ilə - 1403
Latın əlifbası ilə - 1002
Kitab verilişi (say)-2702
Ünvan -Seydimli kəndi
Tel:- (022)237-54-27

Səhləbad kənd filial kitabxanası
Müdiri-Almuradov Bəturə Fərman qızı 
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix-1953
Oxucu sayı- (ötən il) -404
Kitab fondu - 2940
Kiril əlifbası ilə - 1772
Latın əlifbası ilə -1000
Kitab verilişi (say)- 3146
Ünvan -Səhləbad kəndi

4 saylı Qaradağlı kənd filial kitabxanası
Müdiri- Qarayeva Ofeliya Məhəmməd qızı 
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1956
Oxucu sayı- (ötən il) - 373
Kitab fondu - 2448
Kiril əlifbası ilə - 1234
Latın əlifbası ilə - 989
Kitab verilişi (say)- 2560
Ünvan - Qaradağlı kəndi

Qaradağlı kənd filial kitabxanası
Müdiri- İsayeva Şəfiqə İsa qızı
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1973
Oxucu sayı- (ötən il) - 403
Kitab fondu - 4285
Kiril əlifbası ilə - 2917
Latın əlifbası ilə - 978
Kitab verilişi (say)- 4300
Ünvan - Qaradağlı kəndi
Tel:- (022)237-42-03

Mollalar kənd filial kitabxanası
Müdiri- Salayeva Maral Quluş qızı
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1995
Oxucu sayı- (ötən il) - 194
Kitab fondu- 2088
Kiril əlifbası ilə - 723
Latın əlifbası ilə - 1309
Kitab verilişi (say)- 2190
Ünvan - Mollalar kəndi

36 saylı Qapanlı kənd filial kitabxanası
Müdiri- Quluyeva Kifayət Kamal qızı
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix-1969
Oxucu sayı- (ötən il) -292
Kitab fondu-3319
Kiril əlifbası ilə - 2050
Latın əlifbası ilə - 982
Kitab verilişi (say)-3420
Ünvan - Qapanlı kəndi

Əksipara kənd filial kitabxanası
Müdiri- Şəmilova Səriyyə Şəmil qızı
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1956
Oxucu sayı- (ötən il) - 514
Kitab fondu- 3053
Kiril əlifbası ilə - 1708
Latın əlifbası ilə - 995
Kitab verilişi (say)- 3360
Ünvan - Əksipara kəndi

Ələsgərli kənd filial kitabxanası
Müdiri- Muradova Xalidə Göyüş qızı
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1964
Oxucu sayı- (ötən il) - 670
Kitab fondu- 4606
Kiril əlifbası ilə - 3281
Latın əlifbası ilə - 1080
Kitab verilişi (say)- 4599
Ünvan - Ələsgərli kəndi
Tel:- 051-814-62-54

Azad Qaraqoyunlu kənd filial kitabxanası
Müdiri- Məmmədova Rübabə Çingiz qızı
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1959
Oxucu sayı- (ötən il) - 530
Kitab fondu- 2956
Kiril əlifbası ilə - 1583
Latın əlifbası ilə - 989
Kitab verilişi (say)- 3059
Ünvan - Qaraqoyunlu kəndi
Tel:- (022)237-92-45

Köçərli kənd filial kitabxanası
Müdiri- Şükürova Nəzakət Arif qızı
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1976
Oxucu sayı- (ötən il) - 374
Kitab fondu- 2852
Kiril əlifbası ilə - 1645
Latın əlifbası ilə - 980
Kitab verilişi (say)- 3000
Ünvan - Köçərli kəndi

21 saylı Sarıcalı kənd kitabxanası
Müdiri - Sultanova Mahirə Süleyman qızı
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1966
Oxucu sayı- (ötən il) - 343
Kitab fondu- 4385
Kiril əlifbası ilə - 3302
Latın əlifbası ilə - 990
Kitab verilişi (say)- 4460
Ünvan - Sarıcalı kəndi
Tel:- (022)235-72-58

İrəvanlı kənd filial kitabxanası
Müdiri - Həsənova Zenfira Məmməd qızı
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1978
Oxucu sayı- (ötən il) - 493
Kitab fondu- 4037
Kril əlifbası ilə - 2494
Latın əlifbası ilə - 1003
Kitab verlişi (say)- 4507
Ünvan - İrəvanlı kəndi

34 saylı Qapanlı kənd filial kitabxanası
Müdiri - Balakişiyeva Xuraman Səməd qızı
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1977
Oxucu sayı- (ötən il) - 476
Kitab fondu- 3238
Kiril əlifbası ilə - 1917
Latın əlifbası ilə - 1006
Kitab verilişi (say)- 3303
Ünvan - Qapanlı kəndi
Tel:- (022)237-33-83

Soyulan kənd filial kitabxanası
Müdiri - Hacıyeva Svet Həsən qızı
İşçilərin sayı - 3
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1961
Oxucu sayı- (ötən il) - 751
Kitab fondu- 4640
Kiril əlifbası ilə - 3023
Latın əlifbası ilə - 1017
Kitab verilişi (say)- 8989
Ünvan - İrəvanlı kəndi

Hacallı kənd filial kitabxanası
Müdiri - Hacıyeva Ulduzə Məhərrəm qızı
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1972
Oxucu sayı- (ötən il) - 352
Kitab fondu- 3825
Kiril əlifbası ilə - 2432
Latın əlifbası ilə - 992
Kitab verilişi (say)- 3677
Ünvan - İrəvanlı kəndi
Tel:- (022)235-94-10

Zolgəran qəsəbə filial kitabxanası
Müdiri - Məmmədova Əntiqə Məhəmməd qızı
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1957
Oxucu sayı- (ötən il) - 219
Kitab fondu- 2799
Kiril əlifbası ilə - 1839
Latın əlifbası ilə - 960
Kitab verilişi (say)-3090
Ünvan - Zolgəran qəsəbəsi
Tel:- (022)235-92-47

Hüsənli kənd filial kitabxanası
Müdiri - Bayramova Səriyyə Qədim qızı
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1966
Oxucu sayı- (ötən il) - 506
Kitab fondu- 4370
Kiril əlifbası ilə - 3023
Latın əlifbası ilə - 987
Kitab verilişi (say)-4405
Ünvan - Hüsənli kəndi
Tel:- (022)235-82-15

Kəbirli kənd filial kitabxanası
Müdiri - Məmmədova Aynur Nofəl qızı
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1970
Oxucu sayı- (ötən il) - 253
Kitab fondu- 3625
Kiril əlifbası ilə - 2268
Latın əlifbası ilə - 990
Kitab verilişi (say)-3763
Ünvan - Kəbirli kəndi
Tel:- (022)235-63-00

Cəmilli kənd filial kitabxanası
Müdiri - Mahmudova Nigar İsa qızı
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1978
Oxucu sayı- (ötən il) - 364
Kitab fondu- 3507
Kiril əlifbası ilə - 2409
Latın əlifbası ilə - 1009
Kitab verilişi (say)-3600
Ünvan - Cəmilli kəndi

30 saylı Sarıcalı kənd filial kitabxanası
Müdiri - Sadıqova Rahilə Məhəmməd qızı 
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1968
Oxucu sayı- (ötən il) - 398
Kitab fondu- 3439
Kiril əlifbası ilə - 1857
Latın əlifbası ilə - 977
Kitab verilişi (say)-3355
Ünvan - Sarıcalı kəndi

Düyərli kənd filial kitabxanası
Müdiri - Zeynalova Afət Surxay qızı
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1966
Oxucu sayı- (ötən il) - 325
Kitab fondu- 2043
Kiril əlifbası ilə - 740
Latın əlifbası ilə - 1004
Kitab verilişi (say)-2843
Ünvan - Düyərli kəndi

Yenikənd qəsəbə filial kitabxanası
Müdiri - Məmmədova Ağabacı Əvəz qızı
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 19984
Oxucu sayı- (ötən il) - 260
Kitab fondu- 3862
Kiril əlifbası ilə - 2603
Latın əlifbası ilə - 991
Kitab verilişi (say)-4024
Ünvan - Yenikənd qəsəbəsi

43 saylı Bayandur kənd filial kitabxanası
Müdiri - Həsənova Sevda Yaqub qızı
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1979
Oxucu sayı- (ötən il) - 305
Kitab fondu- 3740
Kiril əlifbası ilə - 2399
Latın əlifbası ilə - 1001
Kitab verilişi (say)-3800
Ünvan - Bayandur kəndi

Poladlı kənd filial kitabxanası
Müdiri - Məmmədova Cəmilə İsmayıl qızı
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1980
Oxucu sayı- (ötən il) - 291
Kitab fondu- 2516
Kiril əlifbası ilə - 1365
Latın əlifbası ilə - 847
Kitab verilişi (say)-2060
Ünvan - Poladlı kəndi

Aşağı Mamırlı kənd filial kitabxanası
Müdiri - Məmmədova Pərvanə Fazil qızı
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1961
Oxucu sayı- (ötən il) - 353
Kitab fondu- 5089
Kiril əlifbası ilə - 3677
Latın əlifbası ilə - 996
Kitab verilişi (say)-5095
Ünvan - Aşağı Mamırlı kəndi

Y.Mamırlı kənd filial kitabxanası
Müdiri - Atayeva Afət Yaşar qızı
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1976
Oxucu sayı- (ötən il) - 312
Kitab fondu- 4339
Kiril əlifbası ilə - 2983
Latın əlifbası ilə - 886
Kitab verilişi (say)-4506
Ünvan - Y.Mamırlı kəndi

Xoruzlu kənd filial kitabxanası
Müdiri - Əbdüləzimova Gülxar Sərhəddin qızı
İşçilərin sayı - 3
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1962
Oxucu sayı- (ötən il) - 748
Kitab fondu- 4281
Kiril əlifbası ilə - 3038
Latın əlifbası ilə - 905
Kitab verilişi (say)- 4360
Ünvan - Xoruzlu kəndi
Tel:- (022)235-62-17

45 saylı Bayandur kənd filial kitabxanası
Müdiri - Orucova Mehriban Bəhrəm qızı
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1989
Oxucu sayı- (ötən il) - 238
Kitab fondu- 3602
Kiril əlifbası ilə - 2165
Latın əlifbası ilə - 989
Kitab verilişi (say)-3700
Ünvan - Bayandur kəndi

16 saylı Qaradağlı kənd filial kitabxanası
Müdiri - Bayramova Məhbubə Məmməd qızı
İşçilərin sayı - 3
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1950
Oxucu sayı- (ötən il) - 753
Kitab fondu- 4202
Kiril əlifbası ilə - 3122
Latın əlifbası ilə - 996
Kitab verilişi (say)-4200
Ünvan - Qaradağlı kəndi

Kəngərli kənd filial kitabxanası
Müdiri - Quluyeva Esmira Zülfüqar qızı
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1976
Oxucu sayı- (ötən il) - 410
Kitab fondu- 3916
Kiril əlifbası ilə - 2399
Latın əlifbası ilə - 988
Kitab verilişi (say)-4020
Ünvan - Kəngərli kəndi
Tel:- 050-510-66-57

Bala Kəngərli kənd filial kitabxanası
Müdiri - Mahmudova Münəvvər Şəmsəddin qızı
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1979
Oxucu sayı- (ötən il) - 236
Kitab fondu- 3358
Kiril əlifbası ilə - 1917
Latın əlifbası ilə - 1006
Kitab verilişi (say)- 3460
Ünvan - Cəmilli kəndi

Təzəkənd filial kitabxanası
Müdiri - Qasımova Ülviyyə Loğman qızı
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1955
Oxucu sayı- (ötən il) - 348
Kitab fondu- 4422
Kiril əlifbası ilə - 3088
Latın əlifbası ilə - 962
Kitab verilişi (say)-4920
Ünvan - Təzəkənd kəndi

Qaynaq kənd filial kitabxanası
Müdiri - İsmayılova Rəna İnqilab qızı
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1967
Oxucu sayı- (ötən il) - 309
Kitab fondu- 3983
Kiril əlifbası ilə - 2539
Latın əlifbası ilə - 995
Kitab verilişi (say)-4114
Ünvan - Qaynaq kəndi

23 saylı Qapanlı kənd filial kitabxanası
Müdiri - Məmmədova Zülfüyyə İsmayıl qızı
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1982
Oxucu sayı- (ötən il) - 322
Kitab fondu- 2893
Kiril əlifbası ilə - 1538
Latın əlifbası ilə - 1019
Kitab verilişi (say)-3452
Ünvan - İrəvanlı kəndi

Qazıyan kənd filial kitabxanası
Müdiri - İsmayılova Fatma Sarı qızı
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1979
Oxucu sayı- (ötən il) - 273
Kitab fondu- 3041
Kiril əlifbası ilə - 2053
Latın əlifbası ilə - 988
Kitab verilişi (say)- 2660
Ünvan - Qazıyan kəndi

Meyvə tingliyi qəsəbə filial kitabxanası
Müdiri - Vəliyeva Zeynəb Humay qızı
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1991
Oxucu sayı- (ötən il) - 194
Kitab fondu- 2946
Kiril əlifbası ilə - 1252
Latın əlifbası ilə - 993
Kitab verilişi (say)-2850
Ünvan - Meyvətingliyi qəsəbəsi

Umudlu kənd filial kitabxanası
Müdiri - Bəkirova Rübabə Miri qızı
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1993
Oxucu sayı- (ötən il) - 281
Kitab fondu- 2207
Kiril əlifbası ilə - 887
Latın əlifbası ilə - 1104
Kitab verilişi (say)- 2466
Ünvan - Su on beş yaşayış ərazisində

Hüləbətli kənd filial kitabxanası
Müdiri - İsmayılova Naibə Vəli qızı
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1973
Oxucu sayı- (ötən il) - 243
Kitab fondu- 4876
Kiril əlifbası ilə - 3450
Latın əlifbası ilə - 980
Kitab verilişi (say)- 5006
Ünvan - Hüləbətli kəndi

Buruc kənd filial kitabxanası
Müdiri - Nəcəbova Müzəyyəm Surxay qızı
İşçilərin sayı - 2
Fəaliyyətə başladığı tarix- 1976
Oxucu sayı- (ötən il) - 425
Kitab fondu- 3282
Kiril əlifbası ilə - 1879
Latın əlifbası ilə - 989
Kitab verilişi (say)- 3332
Ünvan - Buruc kəndi
Tel:- (022)235-52-05

HEYDƏR ƏLİYEV MƏRKƏZİ
Heydər Əliyev mərkəzi Tərtər şəhərinin mərkəzində 2008-ci ildə tikilib başa çatdırılmışdır.
Mərkəzin ümumi torpaq sahəsi 1,4 hektarı əhatə edir. Binanın tikinti alt sahəsi 458,7 kv.m.-dir. Mərkəzin ərazisində 2 fantan, 450 yerlik yay salonu, 2 çay evi və 2 su kanalı, yaşıllıq və dekorativ sahələr 1,2 hektarı əhatə edir.
Xüsusi qeydlər: Binanın II mərtəbəsində Ulu Öndərin büstü qoyulmuşdur. Ulu Öndərin portreti 23 ədəd, Ulu Öndərə həsr olunmuş şəkillər 229 ədəd, müxtəlif cildli kitablar 178 ədəd, Ulu Öndərin həyat fəaliyyətini əks etdirən şəkillər və 450 ədəd eksponat toplanmışdır. Binanın istilik sistemi 2 ədəd müasir tipli kondisioner vasitəsi ilə təmin edilir.

MUZEYLƏR
Tərtər rayon Tarix -Diyarşünaslıq muzeyi 
Direktor-Əsilbəyova Nazilə Məhəmmədəli qızı 
Eksponat sayı- 1479
Ünvan- Tərtər şəhəri, E.Hüseynov küçəsi 7

PARKLAR
Mədəniyyət və istirahət parkı
Yaranma tarixi - 1970
Sahəsi - 1,2 h
Direktor - Həsənov Elman Soltan oğlu
Ünvanı- Tərtər şəhəri, H.Əliyev prospekti

MEHMANXANALAR
Tərtər şəhərində E.Hüseynov küçəsində yerləşir. Mövcud olan 32 otaqdan 4 otaq lyuks, 28 otaq 1-ci dərəcəlidir.

TƏRTƏR RAYON QƏZETİ
1934-cü ilin aprel ayında Maşın Traktor Stansiyasının siyasi orqanı kimi yaradılmış Tərtər rayon qəzeti «Kolxozçuların varlanması yolunda» adı ilə həftədə bir dəfə nəşr edilməyə başlamış, 1937-ci ildən «Qızıl Bayraq» adı ilə 3000 nüsxə, Böyük Vətən müharibəsi illərində isə 1000 nüsxə tirajla çap olunmuşdur. 1963-1965-ci illərdə Tərtər rayonu Bərdə rayonu ilə birləşdiyinə görə, «Qızıl Bayraq» qəzeti Bərdə rayonunun «Kommunizm yolu» qəzeti ilə birləşdirilmiş, 1966-cı ildən yenidən «Qızıl Bayraq» adı ilə nəşr edilmişdir. 1998-ci ildən 2005-ci ilədək qəzet fəaliyyət göstərməmişdir. 2005-ci ilin avqust ayının 20-dən etibarən Tərtər rayon qəzeti «Yeni Tərtər» adı ilə yenidən nəşr edilməyə başlamışdır.
Hazırda «Yeni Tərtər» qəzetinin baş redaktoru Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin və Azərbaycan Mətbuat Şurasının üzvü, «Qızıl Qələm» və «Məmməd Araz» mükafatları laureatı Tofiq Yusifdir (Hüseynov Tofiq Yusif oğlu).
O, iki ali təhsil almışdır və 8 kitab müəllifidir.